Мэдээ

Мэдээллүүд

Дундад зууны үеийн Уйгурын хаант улсын нэгэн хот Бийбулагийн хамтарсан археологийн судалгаанд зориулсан Татарстан – Монголын онлайн хурал (2018-2020)

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал /онлайн/: Татарстан, Монголын хамтарсан “Татарстанско-монгольский онлайн-симпозиум, посвященный археологическому изучению городища...

Цааш үзэх